Tăng cường công tác phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nuôi tôm trong quản lý chất lượng môi trường nước ao nuôi thủy sản

  • 02-01-2022
  • /
  • Quản trị website
  • 34

Công tác phục vụ cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang luôn quan tâm và thường xuyên thực hiện. 

Tăng cường công tác phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nuôi tôm trong quản lý chất lượng môi trường nước ao nuôi thủy sản

Trong tháng 11, và tháng 12 năm 2021, Viện Nuôi trồng thủy sản mà đại diện là ThS. Mai Đức Thao, Giảng viên phụ trách Học phần Quản lý chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, đã có chuyến công tác tới hai cơ sở nuôi tôm thương phẩm của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Kiên Giang nhằm tham quan, tìm hiểu và hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến công tác chất lượng môi trường nước ao nuôi tôm thương phẩm.

Hình ảnh ThS. Mai Đức Thao và Ông Chu Hồng Hà Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kiểm tra, đánh giá tình hình chất lượng môi trường nước ao nuôi tại cơ sở.

Tại đây, nhiều nội dung quan trọng, gắn liền với thực tiễn sản xuất được trao đổi, hướng dẫn và tổ chức thực hiện như: (1) Đánh giá sơ bộ về tình hình tại cơ sở; (2) Hỗ trợ công tác giám sát chất lượng môi trường nước ao nuôi tôm; (3) Tập huấn ngắn hạn phương pháp và kĩ năng phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường nước cơ bản trong phòng thí nghiệm.

 

Một số hình ảnh:
Viện Nuôi trồng thủy sản tăng cường hợp tác với  doanh nghiệp trong đào tạo

Bài viết trước

Viện Nuôi trồng thủy sản tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo

Bài viết liên quan

Viện Nuôi trồng thủy sản tăng cường hợp tác với  doanh nghiệp trong đào tạo
22/12/2021

Viện Nuôi trồng thủy sản tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"
24/04/2021

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021
24/04/2021

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020
01/12/2019

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020