Viện Nuôi trồng thủy sản tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo

  • 22-12-2021
  • /
  • Quản trị website
  • 66

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản và giúp sinh viên sớm tiếp cận với các doanh nghiệp để tiếp thu các kiến thức chuyên môn và thực tế liên quan đến ngành nghề đào tạo, thầy Phan Văn Út và cô Hứa Thị Ngọc Dung phụ trách học phần Bệnh học thủy sản đã kết hợp với Tập đoàn Tân Huy Hoàng tổ chức giao lưu và chia sẻ các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn vào ngày 15 tháng 12 năm 2021 bằng hình thức online.

Viện Nuôi trồng thủy sản tăng cường hợp tác với  doanh nghiệp trong đào tạo

Thành phần tham gia chính: (1) Tập đoàn Tân Huy Hoàng (https://benhthuysan.com); (2) Lãnh đạo và Giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản; (3) Hơn 70 sinh viên Khoá 61 (năm 3) ngành Nuôi trồng thủy sản.

Tại buổi giao lưu, giám đốc Tập đoàn Tân Huy Hoàng, ông Đinh Quang Huy (cựu sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang) và cán bộ của Tập đoàn đã giới thiệu về Tập đoàn và chia sẻ kinh nghiệm thực tế với Sinh viên và Giảng viên với 3 chủ đề: (1) Trao đổi về bệnh nấm đồng tiền ảnh hưởng đến tôm thẻ chân trắng; (2) Trao đổi về bệnh phân trắng xuất hiện trong ao gây tác hại đến tôm nuôi và biện pháp xử lý; (3) Trao đổi và định hướng sinh viên thực tập giáo trình, tốt nghiệp và trao tặng quà kỷ niệm cho sinh viên khoá 61 ngành NTTS.

Trong buổi giao lưu, các Sinh viên và Giảng viên đã đặt nhiều câu hỏi cũng như các vấn đề trao đổi với Tập đoàn nhằm chia sẻ các kiến thức thực tế giúp cho Sinh viên có nhiều kiến thức bổ ích cho chuyên môn.

Trong tương lai, Tập đoàn Tân Huy Hoàng sẽ tạo cơ hội cho Sinh viên đến thực tập giáo trình, thực tập tốt nghiệp và hỗ trợ Sinh viên nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Tập đoàn cũng rất mong muốn có nhiều cơ hội để tiếp tục chia sẻ kiến thức chuyên môn và thực tế nghề nghiệp cho Sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản của Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang./.

BM Quản lý sức khỏe Động vật thủy sản

Link video giao lưu

Một số hình ảnh:
Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Bài viết trước

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"
Tăng cường công tác phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nuôi tôm trong quản lý chất lượng môi trường nước ao nuôi thủy sản

Bài viết tiếp theo

Tăng cường công tác phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nuôi tôm trong quản lý chất lượng môi trường nước ao nuôi thủy sản

Bài viết liên quan

Tăng cường công tác phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nuôi tôm trong quản lý chất lượng môi trường nước ao nuôi thủy sản
02/01/2022

Tăng cường công tác phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nuôi tôm trong quản lý chất lượng môi trường nước ao nuôi thủy sản

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"
24/04/2021

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021
24/04/2021

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020
01/12/2019

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020