Là một đơn vị với nhiệm vụ đào tạo là trọng tâm, Liên chi hội sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản trực thuộc Hội sinh viên Trường Đại học Nha Trang, là đơn vị vững mạnh. Liên chi hội sinh viên của Viện thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên và sinh viên.

 

Liên chi hội sinh viên phối hợp Đoàn thanh niên thăm và tặng quà cho trẻ em miền núi

 

Năm 2009, Liên chi hội Viện Nuôi trồng Thủy sản đã được BCH Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên của năm học. Ngoài ra, Liên chi hội Viện NTTS còn đạt nhiều thành tích trong các hội thi thể thao, văn nghệ do Trường tổ chức.