THÔNG BÁO

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2022 - 2023

  • 16/06/2022

Nội dung kế hoạch gồm:

A. Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn, đề án và xét tốt nghiệp thạc sĩ

B. Các yêu cầu về thời hạn theo Quy định đào tạo thạc sĩ

Học viên khóa 2017 sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 26/12/2022.

Xem chi tiết tại đây