Công tác đoàn hội

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh

  • 31/03/2021
  • 392

Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

  • 29/10/2020
  • 351

GIAO LƯU GIỮA BCH ĐOÀN – HỘI – ĐỘI SVTN VỚI TÂN SINH VIÊN K62 VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

  • 20/10/2020
  • 371

Kết quả Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022

  • 21/09/2020
  • 607