Nghiên cứu khoa học

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ

  • 10/09/2021
  • 87

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

  • 04/10/2020
  • 512

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

  • 29/07/2020
  • 441

Công ty Vĩnh Thanh và Đại Học Nha Trang ký kết Bảng Ghi Nhớ nghiên cứu chế phẩm vi sinh KBM

  • 11/12/2019
  • 620