Kết quả hoạt động của Trại nuôi trồng thủy sản thực nghiệm nước mặn Cam Ranh (giai đoạn 2015 – 2021)

 • 03-01-2022
 • /
 • Quản trị website
 • 1176
 • Nghiên cứu khoa học

Trại nuôi trồng thủy sản thực nghiệm nước mặn Cam Ranh có tổng diện tích 24 ha, đặt tại Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa. Trại nằm ngay trên tuyến Quốc lộ 1A, giao thông thuận lợi, điều kiện tự nhiên phù hợp cho sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đổi tượng thủy sản nước lợ, mặn. Đây là nơi triển khai các hoạt động thực hành, thực tập cho viên ngành NTTS của Viện NTTS, triển khai các đề tài/dự án nghiên cứu, thực nghiệm, khảo nghiệm các đối tượng nuôi thủy sản nước lợ, mặn của cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh...Trong giai đoạn 2015 – 2021, nhiều hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học được triển khai và mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quảng bá hình ảnh của Trường, Viện đến các đối tác trong và ngoài nước.

Kết quả hoạt động của Trại nuôi trồng thủy sản thực nghiệm nước mặn Cam Ranh (giai đoạn 2015 – 2021)

1. ĐÀO TẠO

- Triển khai nhiều đợt thực tập giáo trình Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản lợ mặn cho sinh viên (triển khai 01 đợt thực tập/năm)

- Triển khai thực tập đồ án tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên ngành NTTS (30 sinh viên đã hoàn thành đồ án/chuyên đề tốt nghiệp, 05 sinh viên đang thực hiện đồ án/chuyên đề tốt nghiệp)

- Triển khai nghiên cứu đề tài tốt nghiệp cao học (đã đào tạo được 10 thạc sĩ và hiện đang có 03 học viên đang triển khai đề tài)

- Triển khai nghiên cứu đề tài tốt nghiệp luận án nghiên cứu sinh  (NCS Nguyễn Thị Thủy và NCS Đoàn Xuân Nam nghiên cứu về sinh học và nuôi thu sinh khối copepods)

* NCS Nguyễn Thị Thủy đang triển khai nghiên cứu về Ảnh hưởng của sóng nhiệt lên một số loài copepods nhiệt đới (dự kiến tốt nghiệp trong năm 2022).

* NCS Đoàn Xuân Nam đang triển khai nghiên cứu đặc điểm sinh học và nuôi thu sinh khối các loài copepods (dự kiến tốt nghiệp vào cuối năm 2022).

2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Triển khai các đề tài dự án thuộc lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng: nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sinh lý, sinh sản, sinh trưởng, khả năng miễn dịch và bùng phát dịch bệnh của các loài thủy sản có giá trị kinh tế ở Việt Nam, trọng tâm là các loài cá biển và giáp xác biển – những đối tượng thủy sản chủ lực của Việt Nam.

TT

Tên đề tài/dự án/nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì và triển khai thực hiện tại trại thực nghiệm Cam Ranh

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

Tình trạng

1

Ảnh hưởng xuyên thế hệ của nhiệt độ cực đoan và vật dữ lên các loài giáp xác chân chèo nhiệt đới

5/2020 -5/2023

Quỹ Quốc tế cho Khoa học (IFS) của Thủy Điển

Đang thực hiện – Đoàn Xuân Nam

2

Ảnh hưởng của sóng nhiệt lên sản xuất giống cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) (Heat wave impacts on the seed production of Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis)

11/2018-10/2021

Quỹ Quốc tế cho Khoa học (IFS) của Thủy Điển

Đang thực hiện – Lê Minh Hoàng

3

Đánh giá chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) thông qua việc cải thiện dinh dưỡng cá bố mẹ trong điều kiện biến đổi khí hậu

8/2018-8/2022

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Đang thực hiện – Lê Minh Hoàng

4

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của giáp xác chân chèo (Pseudodiaptomus annandalei) trong bối cảnh biến đổi khí hậu

01/2019-06/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã nghiệm thu cấp cơ sở – Đinh Văn Khương

5

Nghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ trong nước thải nuôi tôm công nghiệp của  Artemia và cá rô phi

12/2020 - 6/2022

Trường ĐHNT

Đang thực hiện – Trương Thị Bích Hồng

6

Thử nghiệm xây dựng mô hình Arte-floc trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) thâm canh

01/2021 - 6/2022

Trường ĐHNT

Đang thực hiện – Nguyễn Đình Huy

7

Vai trò của sự kích thích nghi nhiệt độ của giáp xác copepods với hiện tượng ấm lên toàn cầu trong tương tác với sự mẫn cảm của chúng với ô nhiễm môi trường và tảo độc?

12/2016-11/2018

Quỹ Quốc tế cho Khoa học (IFS) của Thủy Điển

Đã ghiệm thu – Đinh Văn Khương

 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thăm dò kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm bác sỹ Lysmata amboinensis (De Mann, 1888).

2014 - 2016

B2014-13-14 - Đề tài Bộ GD&ĐT

Đã nghiệm thu – Lục Minh DIệp

 

 • Thông qua việc triển khai các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, có nhiều báo cáo khoa học đã được công bố quốc tế

TT

Tác giả

Năm công bố

Tên bài báo

Tạp chí

Học viên cao học/ Nghiên cứu sinh

Đề tài/           Dự án

Chủ trì/ đề tài nhánh

1

Khuong V. Dinh*, Kha LU Doan, Nam X Doan, Hung Q Pham, Thi Hoang Oanh Le, Minh-Hoang Le, Minh TT Vu, Hans-Uwe Dahms, Kiem T Ngoc

2021

Parental exposures increase the vulnerability of copepod offspring to copper and a simulated marine heatwave

Environmental Pollution

Đoàn Xuân Nam (NCS - ĐH Nha Trang)

Đoàn Lê Uyên Kha (NCS - ĐH KHTN -  ĐHQG Hà Nội)

B2019-TSN-562-08/Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đinh Văn Khương

2

Minh-Hoang Le, Khuong V. Dinh, Hung Quoc Pham

2021

Effects of different artificial motile activating media on sperms motility of Waigieu seaperch Psammoperca waigiensis throughout a reproductive season

Journal of Applied Ichthyology, 37(6), 893-908

 

Đề tài NAFOSTED 106.05-2017.343

Lê Minh Hoàng

3

Minh-Hoang Le, Khuong V. Dinh, Duc Hung Pham, Van Ut Phan, Vi Hich Tran

 

Extreme temperature differently alters the effects of dietary vitamin C on the growth, immunity and pathogen resistance of Waigieu seaperch, Psammoperca waigiensis

Aquaculture Research, 52(11), 5383-5396

 

Đề tài NAFOSTED 106.05-2017.343

Lê Minh Hoàng

4

Dinh K.V., Dinh T.H, Pham T.H., Selck H., and K.N. Truong

2020

Development of metal adaptation in a tropical marine zooplankton. Scientific Reports

Scientific Reports – Nature, 10212

Phạm Thị Hồng (NCS - ĐH Bách Khoa Hà Nội)

B2019-TSN-562-08/Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đinh Văn Khương

5

Le M.H, Dinh K.V., Nguyen, V.M., and I. Ronnestad

2020

Combined effects of a simulated marine heatwave and an algal toxin on a tropical marine aquaculture fish cobia (Rachycentron canadum)

Aquaculture Research, 51 (6), 2535-2544

 

Dự án NORHED

Lê Minh Hoàng

6

Nguyen, T.T., Le, M.-H., Doan, N.X., Nguyen, S.T., Truong, S.H.T., Vu, M.T.T., Dinh, K.V

2020

Salinity and temperature effects on productivity of a tropical calanoid copepod Pseudodiaptomus incisus

Aquaculture Research, 51 (9), 3768-3779

Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Xuân Nam (NCS - ĐH Nha Trang)

 

B2019-TSN-562-08/Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đinh Văn Khương

7

Truong KN, Vu N-A, Doan NX, Le M-H, Vu MTT, Dinh KV

2020

Predator cues increase negative effects of a simulated marine heatwave on tropical zooplankton

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 530-531, 151415.

 

Vũ Ngọc Anh  (Cử nhân khoa học tài năng – ĐHQG Hà Nội

IFS

Đoàn Xuân Nam

8

Nguyen, T.T., Le, M.-H., Doan, N.X., Nguyen, Q.H. Pham, Vu, M.T.T., Dinh, K.V

2020

Artificial light pollution increases the sensitivity of tropical zooplankton to warming

 

Environmental Technology & Innovation, 20, 101179

Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Xuân Nam (NCS - ĐH Nha Trang)

 

B2019-TSN-562-08/Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đinh Văn Khương

9

Dinh K.V., Nguyen Q.T.T., Vo T.M.C., Bui T.B., Dao T.S., Tran M.D., Doan X.N., Truong S.H.T., Wisz M.S., Nielsen T.G., Vu M.T.T. and M.H. Le

2020

Interactive effects of extreme temperature and a widespread coastal metal contaminant reduce the fitness of a common tropical copepod across generations

Marine Pollution Bulletin, 159, 111509

Nguyễn Thị Thanh Quyên (Học viên cao học - ĐH Cần Thơ)

IFS

Đinh Văn Khương

10

Doan X.N, Vu T.T.M., Pham Q.H., Wisz M.S., Nielsen T.G., and K.V. Dinh*

2019

Extreme temperature impairs growth and productivity in a common tropical marine copepod.

Scientific Reports - Nature, 9, 4550.

Đoàn Xuân Nam (NCS - ĐH Nha Trang)

British Ecological Society

Đinh Văn Khương

11

Grønning J., Doan X.N., Dinh T.N, Dinh K.V., and T.G. Nielsen

2019

Ecology of Pseudodiaptomus annandalei in tropical aquaculture ponds with emphasis on the limitation of production

Journal of Plankton Research, 41 (5), 741-758.

Josephine Grønning (học viên cao học DTU-Aqua, Đan Mạch)

British Ecological Society

Đinh Văn Khương

12

Doan X.N., Vu T.T.M., Nguyen T.H, Tran T.N.H., Pham H.Q., and K.V. Dinh

2018

Temperature- and sex-specific grazing rate of a tropical copepod Pseudodiaptomus annandalei to food availability: implications for live feed in aquaculture.

Aquaculture Research, 49(12), 3864-3873

Đoàn Xuân Nam (NCS - ĐH Nha Trang)

IFS

Đinh Văn Khương

13

Guven O., Bach L., Munk P., Dinh K.V., Mariani P., and T.G. Nielsen

2018

Microplastic does not magnify the acute effect of PAH pyrene on predatory performance of a tropical fish (Lates calcarifer).

Aquatic Toxicology, 198, 278-293.

 

 

Torkel Gissel Nielsen (DTU-Aqua, Denmark)

 

Ghi chú: Tác giả có tên in đậm là cán bộ hoặc học viên cao học, nghiên cứu sinh Đại học Nha Trang

 • Ngoài ra, có rất nhiều báo cáo tham gia hội thảo trong nước và quốc tế cũng như các bài báo công bố trong nước và đặc biệt hiện có 04 bài báo đang trong quá trình chuẩn bị nộp cho các tạp chí quốc tế.

3. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG THỜI GIAN TỚI

 • Hỗ trợ phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho NCS, HVCH và SV thực hiện đề tài tốt nghiệp liên quan đến biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường nước. Tim nguồn kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp liên quan để tận dụng sử dụng tối đa các thiết bị và dụng cụ trang bị từ đề tài NORHED, NAFOSTED và IFS.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên NTTS
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sinh lý, sinh sản và sinh trưởng, khả năng miễn  dịch và bùng phát dịch bệnh của tất các các loài thủy sản có giá trị kinh tế ở Việt Nam. Trọng tâm là các loài cá biển và giáp xác biển là những đối tượng thủy sản chủ lực của Việt Nam.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đến NTTS
  • Ô nhiễm hữu cơ từ các hoạt động thủy sản, nông nghiệp, hàng hải và phát triển đô thị lên hệ sinh thái ven bờ
  • Nghiên cứu tương tác của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu lên các sinh vật biển

+ Đối tượng tập trung chủ yếu là các loài giáp xác, sinh vật phù du, các loài sinh vật rạn san hô và san hô. Đây là những nhóm sinh vật có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe hệ sinh thái biển.

                      + Các nghiên cứu tập trung ở mức độ chuyên sâu: sinh lý, sinh thái và sinh học phân tử.

 • Kết quả mong đợi từ hoạt động nghiên cứu khoa học của Trại trong thời gian đến là các Báo cáo, bài báo tham gia hội nghị hội thảo và công bố tạp chí chuyên ngành quốc tế và trong nước, Luận án, Luận văn cao học, Đồ án và Chuyên đề tốt nghiệp cho NCS, HVCH và SV.
Một số hình ảnh:
Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm với Tập đoàn Việt Úc

Bài viết trước

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm với Tập đoàn Việt Úc
Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Tin tiếp theo

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Bài viết liên quan

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
21/11/2022

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Viện Nuôi trồng thủy sản: ký kết hợp tác Công ty Cổ phần thủy sản Dương Hùng Miền Trung, tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác của Indonesia
15/11/2022

Viện Nuôi trồng thủy sản: ký kết hợp tác Công ty Cổ phần thủy sản Dương Hùng Miền Trung, tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác của Indonesia

Đoàn Thanh niên Viện Nuôi trồng Thủy sản “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K64”
14/10/2022

Đoàn Thanh niên Viện Nuôi trồng Thủy sản “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K64”

Chào cờ sinh viên tháng 10 và gặp mặt Tân sinh viên Khóa 64
12/10/2022

Chào cờ sinh viên tháng 10 và gặp mặt Tân sinh viên Khóa 64