Liên hệ

Quý vị có nhu cầu đóng góp, hỏi đáp các vấn đề liên quan đến Viện Nuôi trồng Thủy sản, vui lòng liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện, hoặc liên hệ qua email, điện thoại.

Địa chỉ

Tầng 1 Tòa nhà Viện Khai Thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại

0258 2471 396

update

Hộp thư

vntts@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc