Đoàn thanh niên Viện nuôi trồng thủy sản

       1. Giới thiệu:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Nuôi trồng Thủy sản được thành lập vào tháng 8 năm 1966 – ngày thành lập Khoa NTTS - Trường Đại học Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha Trang. Đoàn thanh niên Viện NTTS trực thuộc Đoàn Trường Đại học Nha trang. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn khoa Nuôi trồng Thủy sản luôn phát huy được vai trò tiên phong của  một tổ chức Đoàn cơ sở. Đặc biệt, Đoàn thanh niên Viện luôn được đánh giá là một trong những lá cờ đầu của phong trào thanh niên trong trường Đại học Nha Trang - đó không chỉ thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của tất cả Đoàn viên – thanh niên trong Viện, sự thống nhất trong BCH mà còn là kết quả của sự chỉ đạo sáng suốt, quan tâm đúng mực của Chi bộ, BGĐ Viện NTTS và BCH Đoàn trường dành cho Đoàn viện trong thời gian qua.

Đoàn thanh niên Viện Nuôi trồng Thủy sản trong một chuyến thăm và tặng quà trẻ em miền núi

 

Chương trình hành động Viện đoàn Viện NTTS - Năm học 2014-2015

2. BCH và các Chi đoàn trực thuộc:

2.1. BCH Đoàn thanh niên Viện NTTS nhiệm kỳ 2009 – 2011:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

1

Vũ Trọng Đại

Chi đoàn giáo viên

Bí thư

2

Phạm Thị Anh

Chi đoàn giáo viên

Phó bí thư

3

Đoàn Trần Tấn Đào

49NT1

Ủy viên

4

Trương Thị Thơm

49NT2

Ủy viên

5

Nguyễn Xuân Nguyên

49BH

UVTV

6

Thái Minh Quang

49MT

Ủy viên

7

Nguyễn Tấn Tài

50NT1

Ủy viên

8

Trần Trọng Khánh

50NT2

Ủy viên

9

Nguyễn Trường Xuân

50BH

Ủy viên

10

Đặng Quang Phong

50MT

Ủy viên

11

Nguyễn Minh Nhơn

51NT

Ủy viên

12

Trần Thị Hồng

51NT

Ủy viên

13

Nguyễn Hóa

50CNT

Ủy viên

2.2. Các Chi đoàn trực thuộc:

Với khoảng 500 Đoàn viên, Đoàn Viện NTTS bao gồm: 12 chi đoàn trực thuộc (01 Chi đoàn giáo viên và 11 chi đoàn sinh viên) biên chế theo lớp và khoá học từ khoá 49 đến khoá 51, riêng khóa 52 học theo hình thức tín chỉ triệt để.

BÍ THƯ

PHÓ BÍ THƯ

ỦY VIÊN

52NT

Phạm Văn Dương

Lê Thị Ái Ly

Nguyễn Thị Tâm

51NT

Nguyễn Minh Nhơn

Trần Thị Hồng

Trương Thị Oanh

50NT1

Nguyễn Tấn Tài

Trần Thị Huyền Trang

Nguyễn Xuân Lê

50NT2

Trần Thị Thúy Phương

Đoàn Đức Tuấn

Trần Văn Tú

50BH

Ngô Thị Thương

Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Trường Xuân

50CNT

Phan Thị Tuyết

Hoàng Văn Nam

Đoàn Thị Lệ

50MT

Đặng Quang Phong

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trần Lam Hồng

49NT1

Đoàn Trần Tấn Đào

Võ Thị Ngọc Giàu

Hoàng Thị Bích Phương

49NT2

Đỗ Ngọc Minh

Nguyễn Thành Tý Em

Nguyễn Bá Bằng

49BH

Nguyễn Thành Luân

Nguyễn Quảng Anh Thi

Nguyễn Thị Phương Huyền

49MT

Thái Minh Quang

Diêu Phạm Hoàng Vy

Hoàng Xuân Thìn

CĐGV

Bành Thị Quyên Quyên

Phạm Phương Linh

Nguyễn Thị Hà Trang                   


3. Chức năng – nhiệm vụ

Bên cạnh nhiệm vụ và chức năng của một tổ chức Đoàn, thì Đoàn viện Nuôi trồng Thủy sản cũng có những nhiệm vụ riêng của mình, phù hợp với đặc điểm và tình hình của Viện:

-      Phổ biến điều lệ Đoàn trong Đoàn viên, Thanh niên.

-      Đoàn kết, tập hợp cán bộ Giáo viên trong độ tuổi đoàn, Sinh viên của Khoa và giáo dục họ theo lý tưởng XHCN.

-      Đưa Thanh niên- Sinh viên của Khoa vào các hoạt động dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt.

-      Cùng với Đoàn trường tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn, cảm tình đoàn.

-      Tổ chức các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

-      Hướng dẫn các Chi đoàn tổ chức Đại hội, tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới.

-      Tham mưu cho Chi bộ Viện về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

-      Thực hiện những nhiệm vụ mà Chi bộ, BGĐ Viện phân công.