Các bài báo

I. BÀI BÁO QUỐC TẾ

 1. Pham, Linh P., Ann-Elise Olderbakk Jordal, Minh V. Nguyen, and Ivar Rønnestad. "Food intake, growth, and expression of neuropeptides regulating appetite in clown anemonefish (Amphiprion ocellaris) exposed to predicted climate changes." General and Comparative Endocrinology 304 (2021): 113719.
 2. Pham, Hong T., Khuong V. Dinh, and Thu-Huong T. Hoang. "Reversible and irreversible transgenerational effects of metal exposure on nine generations of a tropical micro-crustacean." Environmental Pollution 276 (2021): 116631.
 3. Nguyen, Thuy T., Minh-Hoang Le, Nam X. Doan, Hung Q. Pham, Minh TT Vu, and Khuong V. Dinh. "Artificial light pollution increases the sensitivity of tropical zooplankton to extreme warming." Environmental Technology & Innovation 20 (2020): 101179.
 4. Truong, Kiem N., Ngoc-Anh Vu, Nam X. Doan, Minh-Hoang Le, Minh TT Vu, and Khuong V. Dinh. "Predator cues increase negative effects of a simulated marine heatwave on tropical zooplankton." Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 530 (2020): 151415.
 5. Dinh KV, Nguyen QT, Bui TB, Dao TS, Tran DM, Doan NX, Truong TS, Wisz MS, Nielsen TG, Vu MT, Le MH. Interactive effects of extreme temperature and a widespread coastal metal contaminant reduce the fitness of a common tropical copepod across generations. Marine Pollution Bulletin (2020) Oct 1;159: 111509.
 6. Pham, Hong T., Khuong V. Dinh, Cuong C. Nguyen, and Lap B. Quoc. "Changes in the magnitude of the individual and combined effects of contaminants, warming, and predators on tropical cladocerans across 11 generations." Environmental Science & Technology 54, no. 23 (2020): 15287-15295.
 7. Dong, Dung Thi, Ana F. Miranda, Megan Carve, Hao Shen, Charlene Trestrail, Khuong V. Dinh, and Dayanthi Nugegoda. "Population-and sex-specific sensitivity of the marine amphipod Allorchestes compressa to metal exposure." Ecotoxicology and Environmental Safety 206 (2020): 111130.
 8. Bui, Ba-Trung, Claudia Wiegand, Khuong V. Dinh, and Thanh-Son Dao. "Responses of a tropical micro-crustacean, Daphnia lumholtzi, upon exposures to dissolved toxins and living cells of cyanobacteria." Environmental Technology & Innovation 19 (2020): 100973.
 9. Le, Minh‐Hoang, Khuong V. Dinh, Duc Hung Pham, Van Ut Phan, and Vi Hich Tran. "Extreme temperature differently alters the effects of dietary vitamin C on the growth, immunity and pathogen resistance of Waigieu seaperch, Psammoperca waigiensis." Aquaculture Research (2021).
 10. Luc, Diep Minh, Barthazar Masengesho, and Minh-Hoang Le. "Effects of vitamin C supplementation on growth performance and immune responses of juvenile Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis)." International Journal of Fisheries and Aquatic Studies (2021): 9(3): 126-130.
 11. Masengesho, Barthazar, Minh Van Nguyen, Hung Duc Pham, and Minh-Hoang Le. "Effects of fish size and feeding rations on growth performance and immune responses of Waigieu sea perch (Psammoperca waigiensis) at juvenile stage." International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, (2021): 9(2), 34-39.
 12. Young-Ghan Cho, Hyun-SilKang, Cuong Thanh Le, Mun Gyeong Kwon, Min-Seok Jange, Kwang-Sik Choi., 2020. Molecular characterization of Urosporidium tapetis sp. nov., a haplosporidian hyperparasite infecting metacercaria of Parvatrema duboisi (Dollfus 1923), a trematode parasite of Manila clam Ruditapes philippinarum on the west coast of Korea. Journal of Invertebrate Pathology, Volume 175, September 2020, 107454. https://doi.org/10.1016/j.jip.2020.107454.
 13. Quyen Q. T. Banh., Jose A. Domingos., Ricardo C. C. Pinto., Kien T. Nguyen., Dean R. Jerry., 2020. Dietary 17 β-oestradiol and 17 α-ethinyloestradiol alter gonadal morphology and gene expression of the two sex-related genes, dmrt1 and cyp19a1a, in juvenile barramundi (Lates calcarifer Bloch). Aquaculture Research.
 14. Thuy-Dung Mai-Hoang, Hai-Ly Tien, Hai-Minh Chau-Hoang, Khai-Hoan Nguyen-Phuoc, Hung Quoc Pham, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van, 2021. A novel PCR method for simultaneously detecting Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) and mutant-AHPND in shrimp. Aquaculture, 534, 15 March 2021, 736336. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.736336.
 15. Meng, S., Tran, T.T., Delnat, V., Stoks, R., 2021. Transgenerational exposure to warming reduces the sensitivity to a pesticide under warming. Environmental Pollution, 284: 117217 (Joint first author).
 16. Celestine Terence, Jose A. Domingos, Joseph Angelo Uichanco, Yann Monteil, Loïc Monteil, Emmanuel De Braux, Quyen Q.T. Banh, Susan Gibson-Kueh, Dean R. Jerry., 2021. Early sex change of barramundi Lates calcarifer farmed in Singapore. Aquaculture Reports 20. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100712.
 17. Quyen Q.T. Banh, Jarrod L. Guppy, Jose A. Domingos, Alyssa M. Budd, Ricardo C. C. Pinto, Adrien F. Marc, Dean R. Jerry, 2021. Induction of precocious females in the protandrous barramundi (Lates calcarifer) through implants containing 17 β -estradiol - effects on gonadal morphology, gene expression and DNA methylation of key sex genes. Aquaculture 539 (2021). https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.736601.
 18. Khuong V. Dinh, Kha L.U. Doan, Nam X. Doan, Hung Q. Pham, Thi Hoang Oanh Le, Minh-Hoang Le, Minh T.T. Vu, Hans-Uwe Dahms, Kiem T. Ngoc, 2021. Parental exposures increase the vulnerability of copepod offspring to copper and a simulated marine heatwave. Environmental Pollution, 287, 15 October, 2021, 117603. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117603.
 19. Binh Van Vo, Muhammad A.B. Siddik, Ravi Fotedar, Md Reaz Chaklader, Md Javed Foysal, Hung Duc Pham, 2020. Digestibility and water quality investigations on the processed peanut (Arachis hypogaea) meal fed barramundi (Lates calcarifer) at various inclusion levels. Aquaculture Reports 18 (100474).
 20. Quach Thi Khanh Ngoc, Bui Bich Xuan, Erlend Dancke Sandorf, Truong Ngoc Phong, Luong Cong Trung, Tang Thi Hien, 2021. Willingness to adopt improved shrimp aquaculture practices in Vietnam”, Aquaculture Economics & Management, tháng 2/2021. doi.org/10.1080/13657305.2021.1880492.

II. BÀI BÁO TRONG NƯỚC

 1. Đinh Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thúy, 2020. Ảnh hưởng HUFA đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus Forsskål, 1775) giai đoạn 1,0 - 1,5 cm đến giai đọan 2,0 - 3,0 cm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới, Số 21, (2020). Trang 98 - 106.
 2. Nguyễn Tấn Sỹ, Ngô Văn Mạnh, Lục Minh Diệp, Phan Văn Út, Vũ Trọng Đại, 2021. Hiện trạng nghề nuôi cá bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) thương phẩm tại Kiên Giang. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, 26-33.
 3. Nguyễn Tấn Sỹ, Ngô Văn Mạnh, Lục Minh Diệp, Phan Văn Út, Vũ Trọng Đại, 2021. Thử nghiệm ương giống cá bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) trong bể và ao tại Kiên Lương - Kiên Giang. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, 75-81.
 4. Lê Minh Hoàng, Nguyễn Văn Minh, Phạm Quốc Hùng, Ngô Văn Mạnh. 2020. Ảnh hưởng thời gian kích thích hormone lên đặc tính sinh hóa của dịch tương cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Thủy sản, số 4: 58-66.
 5. Trần Văn Dũng, Trần Thị Lê Trang, 2020. Ảnh hưởng của mật độ nauplius Artemia lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm hề (Hymenocera picta Dana, 1852). Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên, 225 (8): 83 - 90.
 6. Phạm Đức Hùng, Nguyễn Thị Hà Trinh, Hoàng Thị Thanh, 2021. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và khả năng chịu sốc của cá bè vẫu (Caranx ignobilis) giai đoạn cá giống. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Số 01/2021, Trang: 036-042.
 7. Lê Anh Tuấn và Lê Văn Hồng (2020). Ảnh hưởng của thức ăn khác nhau đến tỷ lệ sống và tỷ lệ lột vỏ của cua (Scylla sp.) nuôi trong bể tuần hoàn. Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản trường Đại học Nha Trang, 03-2020 trang 82-88.
 8. Lê Anh Tuấn và Mai Duy Minh (2020). Nhu cầu lipid và n-3HUFA của tôm hùm bông giai đoạn puerulus đến cỡ 10 g/con. Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản trường Đại học Nha Trang, 03-2020 trang 89-97.
 9. Phạm Đức HùngVũ Tuyết NhungNgô Văn Mạnh, 2020. Sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và thành phần sinh hóa của cá chim (Trachinotus blochii) cho ăn thức ăn có bổ sung protein thủy phân cá ngừ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Số 03, 52-59.
 10. Nguyễn Minh ChâuĐào Văn TríPhan Thị Thương HuyềnPhạm Đức Hùng, 2021. Đánh giá hiệu quả của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bán thâm canh cải tiến tại Quảng Ngãi Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, số 01-202,  9-19.
 11. Lục Minh Diệp, PhùngThế Trung, 2021. Tuyển chọn, nuôi thành thục và cho sinh sản tôm bác sĩ (Lysmata amboinensis De Man 1888). Tạp chí Khoa học & Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, trang 34-41.
 12. Lương Công Trung, 2021. Ước lượng nguồn ding dưỡng (C và N) cho tăng trưởng của tôm thẻ xanh Litopenaeus stylirostris và cá dìa Siganus lineatus trong nuôi ghép sử dụng các đồng vị bền carbon (δC13) và ni tơ (δN15). Tạp chí Khoa học & Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, 42-54.
 13. Ngô Văn Mạnh, 2020. Phát triển nuôi biển cần chiến lược bền vững. tạp chí Thủy sản Việt Nam, số 20 (339) tháng 10/2020, trang 16-17.
 14. Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Minh, Phạm Quốc Hùng (2021). Hàm lượng 11-keto testosterone huyết tương trong mùa sinh sản của cá dìa đực (Siganus guttatus). Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 2/2021, trang 2-7.
 15. Vũ Trọng Đại, Phạm Thị Khanh, 2020. Ảnh hưởng của độ mặn và thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng Ốc đĩa (Nerita balteata Reeve, 1855) giai đoạn trôi nổi. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 4/2020.
 16. Phạm Thị Anh, Nguyễn Thị Sang, Lê Hoài Nam, 2021. Ảnh hưởng của vitamin C trong thức ăn đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và khả năng phân đàn của lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793) giai đoạn 15 đến 60 ngày tuổi. Tạp chí khoa học-công nghệ thủy sản, Số 01-2021, trang: 2-9.
 17. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Nguyễn Lâm Anh và Nguyễn Trọng Lương, 2020. Ảnh hưởng của xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan đến hoạt động ương - nuôi cá tra tại Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thuỷ sản. Số 4, trang 02 – 10.
 18. Phùng Bảy, Trần Thị Hiền, Tôn Nữ Mỹ Nga, 2020. Ảnh hưởng của rong câu (Gracilaria verrucosa) và rong nho (Caulerpa lentillifera) lên chất lượng nước, sinh trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong mô hình nuôi kết hợp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 3, trang 2 – 9.
 19. Phạm Quốc Hùng, Hứa Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Toàn Thư, 2020. Nghiên cứu đặc điểm sinh học buồng trứng cá bè đưng (Gnathanodon speciosus). Tạp chí khoa học-công nghệ thủy sản; Số 4/2020, trang 67-74.
 20. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Nguyễn Lâm Anh và Phan Văn Út, 2021. Một số đặc trưng trong hoạt động ương - nuôi cá tra tại Sóc Trăng thời gian gần đây. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thuỷ sản. Số 2.
 21. Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Minh, Phạm Quốc Hùng, 2021. Hàm lượng 11-keto testosterone huyết tương trong mùa sinh sản của cá dìa đực (Siganus guttatus) Tạp chí khoa học-công nghệ thủy sản, Số 2/2021, đang chờ in.