Đề tài nghiêm cứu khoa học

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ TRÌ/CHỦ NHIỆM

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá thòi lòi (Periophthalmodon schlosseri Pallas, 1770) tại Cà Mau

Trần Văn Phước

2021-2023

ĐT Quỹ gen cấp Quốc gia

2

Nghiên cứu sử dụng Artemia nhằm tối ưu hiệu quả xử lý nước thải và tăng trưởng của tôm trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh bán tuần hoàn nước

Nguyễn Đình Huy

2022-2023

ĐT cấp Bộ

(Bộ GD&ĐT)

 

3

Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất, chế biến và thương mại một số loài thuộc họ cá khế (Carangidae) tại khu vực Nam Trung Bộ.

TS. Lục Minh Diệp - Phó Chủ nhiệm CT, TS. Ngô Văn Mạnh - Thư ký CT

2022-2024

Chương trình KHCN cấp Bộ

(Bộ GD&ĐT)

 

4

Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá bè vẫu trong lồng trên biển (Caranx ignobilis Forsskảl, 1775) bằng thức ăn công nghiệp tại khu vực Nam Trung bộ.

Thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất, chế biến và thương mại một số loài thuộc họ cá khế (Carangidae) tại khu vực Nam Trung Bộ”

Nguyễn Văn Minh

2022-2024

ĐT cấp Bộ

(Bộ GD&ĐT)

 

5

Đánh giá khả năng phát triển của hàu Thái Bình Dương và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm tại vùng cửa sông tỉnh Trà Vinh. Đề tài cấp Tỉnh - giai đoạn chuẩn bị xét duyệt kinh phí (mới).

Trần Văn Phước

2022-2023

ĐT cấp tỉnh

(Trà Vinh)

 

6

Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm sò huyết (Anadara granosa) tại Tỉnh Phú Yên

Vũ Trọng Đại

2022-2023

Dự án NTMN CGCN cho tỉnh Phú Yên

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ thả nuôi đến hiệu quả sinh sản loài giáp xác chân chèo Acartia sp.

Phạm Quốc Hùng

2021 - 2022

Đề tài cấp Trường

8

Xây dựng và hoàn thiện quy trình nuôi vỗ đàn cá bố mẹ tại Trại Ninh Phụng – Ninh Hòa phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nha Trang

Đàm Bá Long

2021 - 2022

Đề tài cấp Trường

9

Nhân giống san hô Euphyllia sp. (Dana, 1846) trong điều kiện thí nghiệm

Phạm Thị Anh

2021 - 2022

Đề tài cấp Trường

10

Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá chim vây vàng Trachinotus blochii Lacepede, 1801) kết hợp với hải sâm cát (Holothuria scabra Jaeger1833) trong ao đất tại Khánh Hòa

Mai Như Thủy

2021 - 2022

Đề tài cấp Trường

11

Đánh giá tiềm năng sử dụng một số chủng vi sinh vật làm chế phẩm kiểm soát Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy trên tôm

Lê Thành Cường

2021 - 2022

Đề tài cấp Trường

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của Vitamin C đến chất lượng giống cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) ương nuôi ở nhiệt độ cao

Nguyễn Thị Thúy

2021 - 2022

Đề tài cấp Trường