Đề tài nghiêm cứu khoa học

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ TRÌ/CHỦ NHIỆM

THỜI GIAN

NGUỒN

1

Ảnh hưởng của sóng nhiệt lên sản xuất giống cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigensis)

Lê Minh Hoàng

2018-2021

Quỹ Khoa học quốc tế (IFS)

2

Đánh giá chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigensis) thông qua việc cải thiện dinh dưỡng cá bố mẹ trong điều kiện biến đổi khí hậu

Lê Minh Hoàng

2018-2021

NAFOSTED

3

Nghiên cứu sự biến động testosterone và estradiol trong chu kỳ sinh sản cá dìa (Siganus guttatus)

Phạm Quốc Hùng

2017-2020

NAFOSTED

4

Ứng dụng chuyển giao và phát triển công nghệ sản xuất giống cá bóp (Rachycentron canadum) tại Kiên Giang

Nguyễn Tấn Sỹ

2017-2020

Dự án tỉnh    Kiên Giang

5

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy (Strombus canariun) tại Khánh Hòa

Vũ Trọng Đại

2017-2019

Đề tài tỉnh Khánh Hòa

6

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm nghêu lụa (Paphia undulata) tại Kiên Giang

Vũ Trọng Đại

2017-2020

Đề tài tỉnh    Kiên Giang

7

Bảo tồn nguồn gen ốc đĩa (Nerita balteata) tại Quảng Ninh

Vũ Trọng Đại

2018-2020

Đề tài tỉnh Quảng Ninh

8

Dự án sản xuất thức ăn cho Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Lại Văn Hùng

2018-2019

Chuyển giao công nghệ

9

Dự án sản xuất thức ăn ương tôm hùm cho TT Ứng dụng TBKH Khánh Hòa

Lại Văn Hùng

2018-2019

Chuyển giao công nghệ

10

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh học và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Lưỡi trâu U Minh Thượng

Trần Văn Phước

2016-2018

Đề tài tỉnh    Kiên Giang

(Trễ hạn)

11

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo tôm cảnh Harlequin Hymenocera picta Dana, 1802

Đoàn Xuân Nam

2015-2017

Đề tài cấp Bộ

(Trễ hạn)

12

Nghiên cứu vòng đời phát triển của sán lá đơn chủ thuộc họ Capsalidae ký sinh trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa

Phan Văn Út

2014-2016

Đề tài cấp Bộ

(Quá hạn)

13

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá khế vằn (Gnathanodon speciosus Forsskal, 1775)

Hứa Thị Ngọc Dung

2018-2019

Đề tài cấp Trường