THÔNG BÁO

Chia sẻ, giao lưu giữa Tập đoàn Tân Huy Hoàng và Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang

  • 14/12/2021

Chia sẻ, giao lưu giữa Tập đoàn Tân Huy Hoàng và Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 15/12/2021 (Thứ 5).

Hình thức: Online (https://meet.google.com/uvd-gufp-rnc).

Thành phần: Tập đoàn Tân Huy Hoàng.

                      Sinh viên Khóa 61 Viện Nuôi trồng TS.

                       Giảng viên Bộ môn Quản lý sức khoẻ ĐVTS

Nội dung:

(1) Quản lý một số bệnh trên tôm chân trắng nuôi thương phẩm.

(2) Giao lưu và định hướng thực tập tại Tập đoàn Tân Huy Hoàng.

Kính mời quý thầy cô và đại biểu quan tâm tham dự./.

   TM. Bộ môn

Trần Văn Phước