THÔNG BÁO

Chương trình Hội nghị Công tác đào tạo năm học 2020 - 2021

  • 21/12/2020

Thời gian & địa điểm: 08:00, ngày 24/12/2020; Văn phòng Viện NTTS

Chủ trì: Viện trưởng, Phó Viện trưởng

Thư ký: Trần Văn Phước, Bùi Thị Thanh Thủy

Chương trình chi tiết

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/trình bày

8:00-8:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình hội nghị

Nguyễn Tấn Sỹ- P Viện trưởng

8:05-8:20

Khái quát công tác đào tạo của Viện NTTS và một số định hướng giai đoạn 2020-2025

Phạm Quốc Hùng- Viện trưởng

8:20-8:50

Thực trạng công tác giảng dạy và đánh giá sinh viên ngành NTTS – mức độ đáp ứng CĐR của CTĐT

Trần Văn Phước- Q Trưởng Bộ môn

8:50-9:20

Hoạt động giảng dạy, đánh giá các học phần chuyên ngành NTTS: một số vấn đề và hướng giải pháp khắc phục

Ngô Văn Mạnh- Trưởng Bộ môn

9:20-9:50

Giải lao

Bùi T Thanh Thủy

9:50-10:20

Công tác đào tạo của Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá

Lê Minh Hoàng- Trưởng Bộ môn

10:20-10:50

Phương pháp tiếp cận trong dạy và học ngành Nuôi trồng thủy sản -  Trường Đại học Nha Trang

Mai Như Thủy

10:50-11:20

Giới thiệu chương trình đạo tạo Đại học và Sau đại học ngành NTTS của trường Đại học Nông Lâm Tp HCM

Nguyễn H Nam Kha – Phó Trưởng khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm HCMC

11:20-12:50

Cơm trưa

Bùi T Thanh Thủy