THÔNG BÁO

Chương trình Lễ khai giảng khóa học 2021 - 2025

  • 02/10/2021

Thời gian: từ 8h00, ngày 04/10/2021 (thứ 2)

Hình thức: trực tuyến trên Zoom

Link tham dự Zoom: https://us06web.zoom.us/j/6289832883

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

7h30 - 8h00

Đón tiếp đại biểu

ThS. Vũ Trọng Đại

8h00 - 8h15

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

ThS. Vũ Trọng Đại

8h15 – 8h30

Đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới

BTC

8h30 - 8h45

Hiệu trưởng phát biểu chào mừng năm học mới

BTC

8h45 - 9h00

Phát biểu của Viện trưởng

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

9h00 - 9h10

Phát biểu của đại diện sinh viên khóa 63

SV. Võ Thị Xuân Hậu

9h10 – 9h30

Phát biểu của đại diện các Doanh nghiệp

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

9h30 – 9h40

Khen thưởng sinh viên thủ khoa Khóa 63

ThS. Vũ Trọng Đại

9h40 – 9h50

Biểu dương khen thưởng sinh viên đạt giải trong Hội nghị Khoa học sinh viên

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

9h50

Bế mạc

ThS. Vũ Trọng Đại

 

Ghi chú: Sau Lễ khai giảng, Viện Nuôi trồng thủy sản tổ chức gặp mặt TÂN SINH VIÊN K63!