THÔNG BÁO

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2

  • 02/06/2022

Chủ trì hội nghị: TS. Nguyễn Tấn Sỹ

Thư ký hội nghị: ThS. Vũ Trọng Đại

Thời gian: từ 7h30, ngày 05/6/2022 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường 1

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

7h30 - 8h00

Văn nghệ chào mừng

Ban tổ chức

8h00 - 8h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

ThS. Vũ Trọng Đại – Thư ký

8h15 – 8h30

Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Viện NTTS/Chủ trì hội thảo

Lãnh đạo Viện

8h30 – 8h45

Phát biểu của lãnh đạo Công ty TNHHKKSV Thăng Long/Video giới thiệu Thăng Long

Công ty Thăng Long

8h45 - 9h00

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Viện NTTS với Công ty Thăng Long

Lãnh đạo Viện, Công ty Thăng Long

9h00 - 9h20

Báo cáo đề dẫn: Mô hình nuôi tôm công nghệ cao Thang Long Smart System

Đại diện Công ty Thăng Long

9h20 - 9h35

Báo cáo số 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cá thể trưởng thành ban đầu đến sức sinh sản loài Copepoda Acartia sp.

Bùi Văn Cảnh – 61CHNT

9h35 – 9h50

Báo cáo số 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên chất lượng ấu trùng cá khế vằn Gnathanodon speciosus

Nguyễn Tấn Khang – 60NTTS-1

9h50 – 10h05

Báo cáo số 3: Khảo sát tỷ lệ nhiễm vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm nuôi nước lợ bằng kỹ thuật nested PCR

Nguyễn Thị Thu Thảo – 60BHTS

10h05 – 10h20

Báo cáo số 4: Ảnh hưởng của màu bể lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc của cá khoang cổ Nemo Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830

Nguyễn Hữu Khang – 60NTTS-2

10h20 – 10h35

Báo cáo số 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của màu sắc bể lên sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ phân đàn của Lươn đồng (Monopterus albus) giai đoạn giống 

Huỳnh Minh Hiếu - 61NTTS-2

10h35 – 10h50

Báo cáo số 6: Xác định khả năng bắt mồi và hô hấp của ấu trùng cá khế vằn Gnathanodon speciosus thông qua các ngày tuổi khác nhau

Nguyễn Đức Toàn – 60NTTS-1

10h50 – 11h05

Báo cáo số 7: Một số đặc điểm sinh học sinh sản hàu hương (Spondylus gloriosus Dall, Bartsch & Rehder, 1938)

Võ Thanh Vi – 60NTTS-1

11h05 – 11h20

Báo cáo số 8: Đặc điểm sinh học sinh sản cá Thòi lòi (Periophthalmodon sp.) tại xã đất mũi, tỉnh cà mau

Trần Văn Quấn – 60NTTS-2

11h20 – 11h35

Báo cáo số 9: Quá trình phát triển bộ xương cá khế vằn (Gnathanodon specious) từ 2 đến 50 ngày tuổi theo qui trình sản xuất giống nhân tạo tại nha trang

Lưu Phương Nam  - 60NTTS-2

11h35 – 14h00

Nghỉ trưa

 

14h00 – 14h20

Báo cáo đề dẫn: Quy trình phân lập, lưu giữ và nhân sinh khối các đồng vì sinh vật có lợi ứng dụng trong NTTS

Công ty Biofloc

14h20 – 14h35

Báo cáo số 10: Khảo sát hệ vi sinh ở tôm nuôi nước lợ tại tỉnh Khánh Hòa

Trương Hải Khuyên – 60BHTS

14h35 – 14h50

Báo cáo số 11: Ảnh hưởng của mật độ và loại thức ăn đến chất lượng ấu trùng của cá khế vằn Gnathanodon speciosus trong giai đoạn chuyển đổi thức ăn

Ngô Thanh Cẩm – 60NTTS-1

14h50 – 15h05

Báo cáo số 12: Ảnh hưởng kết hợp giữa nhiệt độ với ammonia lên chất lượng ấu trùng cá hồng mỹ Sciaenops ocellatus

Võ Văn Nhật – 60NTTS-1

15h05 – 15h20

Báo cáo số 13: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Thòi lòi Periophthalmodon sp. tại Xã Đất Mũi-Cà Mau

Nguyễn Trương Phước Duy – 59NTTS-1

15h20 – 15h35

Báo cáo số 14: Ảnh hưởng của màu sắc bể lên chất lượng giống cá khế vằn Gnathanodon speciosus nuôi ở nhiệt độ cao

Châu Bích Liên – 60NTTS-1

15h35 – 15h50

Báo cáo số 15: Ảnh hưởng của chế độ cho ăn và nhiệt độ lên chất lượng ấu trùng cá khế vằn Gnathanodon speciosus

Hồ Thanh Tuyền – 60NTTS-2

15h50 – 16h30

Thảo luận và Kết luận hội nghị

TS. Nguyễn Tấn Sỹ - Chủ trì

16h30 – 16h45

Công bố kết quả và Trao giải

Ban giám khảo