THÔNG BÁO

Lịch bảo vệ các chuyên đề Luận án Tiến sĩ - NCS Nguyễn Văn An

  • 10/12/2020
Chuyên đề 1: Những thành tựu về nghiên cứu sinh học sinh sản và hàm lượng hormone steroid ở giống cá dìa Siganus trên thế giới và Việt Nam
  • GVHD: PGS.TS. Phạm Quốc Hùng
Chuyên đề 2: Ảnh hưởng của hCG và LHRH-A lên hàm lượng hormone steroid và một số đặc điểm sinh lý sinh sản cá dìa Siganus guttatus
  • GVHD: PGS.TS. Phạm Quốc Hùng
  • Thời gian: 8h00 ngày 06/12/2020
  • Địa điểm: Phòng Họp Viện Nuôi trồng thủy sản- Số 09 Nuyễn Đình Chiểu- Nha Trang- Khánh Hòa
Trân trọng !