THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ IV/2020

  • 17/12/2020

Thời gian: 7H00 NGÀY 9/01/2021

Địa điểm: Phòng họp Viện Nuôi trồng thủy sản

Số 9- Nguyễn Đình Chiểu- Nha Trang

 

TT

Học viên

Đề tài luận văn

1

Đào Duy Hạnh

Mã HV: 58CH167

7h- 8h30

Hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế - xã hội của nghề nuôi cua biển (Scylla serrata) tại Thành phố Cẩm Phả và huyện Tiên Yên.

QĐ giao đề tài: 1276/QĐ-ĐHNT ngày 06/12/2017

GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Lâm Anh

                          

2

Nguyễn Thế Hùng

Mã HV: 58CH170

8h30- 10h

Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển theo hướng bền vững nghề nuôi cá biển lồng bè tại huyện Vân Đồn - Quảng Ninh.

QĐ giao đề tài: 1276/QĐ-ĐHNT ngày 06/12/2017

GV hướng dẫn:  TS. Lục Minh Diệp

                          

3

Tăng Vũ Mạnh

Mã HV: 58CH172

10h-11h30

Nghề nuôi tôm he (Penaeus monodon và Liptopenaeus vannamei) tại huyện Tiên Yên - Quảng Ninh: Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển theo hướng bền vững.

QĐ giao đề tài: 1276/QĐ-ĐHNT ngày 06/12/2017

GV hướng dẫn:  TS. Lê Anh Tuấn

4

Nguyễn Chí Thành

Mã HV: 58CH173

14h-15h30

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, độ mặn và mật độ đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng ngao giá (Tapes dorsatus Lamarck, 1818) tại Quảng Ninh.

QĐ giao đề tài: 247/QĐ-ĐHNT ngày 18/3/2020

GV hướng dẫn:  TS. Nguyễn Tấn Sỹ

                           

5

Đặng Thị Vy

Mã HV: 58CH180

15h30-17h

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi và độ sâu mực nước đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao giá (Tapes conspersus Gmelin, 1781) nuôi lồng và nuôi ở bãi triều tại Vân Đồn Quảng Ninh.

QĐ giao đề tài: 1276/QĐ-ĐHNT ngày 06/12/2017

GV hướng dẫn:  TS. Trần Vĩ Hích