THÔNG BÁO

Luận án tiến sĩ với đề tài: “ Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormone steroid huyết tương trong chu kỳ sinh sản cá dìa Siganus guttatus ( Bloch 1787)”

  • 05/07/2021

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Mã số: 9620301,
Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn An
Thời gian: 14 giờ, ngày 25 tháng 07 năm 2021
Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Viện NTTS , Số 09 Nuyễn Đình Chiểu- Nha Trang- Khánh Hòa

Trân trọng!