THÔNG BÁO

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thủy

  • 15/10/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thủy như sau:

Chuyên đề 1: Một số đặc điểm sinh học sinh sản của các loài giáp xác chân chèo nhiệt đới.
 
Chuyên đề 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên các loài giáp xác chân chèo nhiệt đới 

  + Thời gian 14h thứ 6 ngày 22/10/2021
  + Hình thức: online qua   https://meet.google.com/fdo-vkpx-ssk 
 
Trân trọng thông báo.