Hợp tác giữa Viện Nuôi trồng thủy sản và Công ty Australis Vietnam
14/10/2020
Hợp tác giữa Viện Nuôi trồng thủy sản và Công ty Australis Vietnam

Sáng ngày 13/10/2020 tại Viện nuôi trồng thủy sản đã diễn ra cuộc họp trao đổi về chương tình hợp tác nghiên cứu về bệnh kí sinh trùng trên cá chẽm nuôi thương phẩm giữa Viện nuôi trồng thủy sản và Công ty Australis.

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"
26/01/2021
Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Được sự đồng ý của lãnh đạo Viện Nuôi trồng thủy sản, ngày 9-10/1/2021, toàn bộ 79 sinh viên của hai lớp 59NTTS1 và 59NTT2 của Viện Nuôi trồng thủy sản được đi thực tế môn học “Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh” tại Viện Hải Dương học Nha Trang và Thủy cung Trí Nguyên, chuyến đi nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về các loài thủy sinh vật cảnh, phương pháp quản lý và chăm sóc, có các trải nghiệm thực tế về các nội dung trong môn học.

Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)
29/10/2020
Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

Ngày 22-10, Trường Đại học Nha Trang tiếp nhận 6 sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đến học tập theo diện Hiệp định. Trong 6 sinh viên được tiếp nhận đợt này có 2 sinh viên (Noksomboun Bouavankham và Pouta Vivansing) học ngành Nuôi trồng thủy sản – Viện Nuôi trồng thủy sản.