Hợp tác đối ngoại

Hợp tác giữa Viện Nuôi trồng thủy sản và Công ty Australis Vietnam

  • 14/10/2020
  • 489

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

  • 16/06/2020
  • 661

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị quốc tế về thủy sản lần thứ 9 – International Fisheries Symposium 2019

  • 09/12/2019
  • 834

Họp dự án TUNASIA tại Thái Lan

  • 23/10/2019
  • 691