Tập huấn hội thảo

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

 • 16/04/2021
 • 316

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh

 • 13/04/2021
 • 192

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

 • 06/04/2021
 • 142

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

 • 26/01/2021
 • 312

Hội thảo trực tuyến dự án TUNASIA

 • 12/10/2020
 • 271

Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.

 • 02/08/2020
 • 354

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp

 • 21/07/2020
 • 323

Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

 • 27/06/2020
 • 338

Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản

 • 12/01/2020
 • 532