Tập huấn hội thảo

Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

  • 27/06/2020
  • 412

Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản

  • 12/01/2020
  • 613

Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên

  • 30/09/2019
  • 536