Hội thảo trực tuyến dự án TUNASIA

  • 12-10-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 354

Chủ đề: Giáo dục môi trường nghề cá và chiến lược phát triển vùng

Hội thảo trực tuyến dự án TUNASIA
 
Nội dung: Dự án TUNASIA đã tổ chức hội thảo trực tuyến về Giáo dục môi trường nghề cá và chiến lược phát triển vùng vào ngày 8/10/2020. Hội thảo đã thu hut hơn 150 người tham gia trên toàn cầu. Với 14 báo cáo khoa học được trình bày trực tuyến bời các nhà khoa học, các nhà giáo và doanh nhân. Các chủ đề báo cáo tập trung vào các vấn đề quản lý môi trường, nâng cao nhận thức cho sinh viên và người dân về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản. Các báo cáo viên đến từ các nước Đức, Thái Lan và Việt Nam.
 
 
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Bài viết trước

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"
Cán bộ, giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản tham dự hội thảo khoa học “Nông nghiệp Việt Nam và Kyushu, các vấn đề và tương lai phát triển”

Bài viết tiếp theo

Cán bộ, giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản tham dự hội thảo khoa học “Nông nghiệp Việt Nam và Kyushu, các vấn đề và tương lai phát triển”

Bài viết liên quan

Cán bộ, giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản tham dự hội thảo khoa học “Nông nghiệp Việt Nam và Kyushu, các vấn đề và tương lai phát triển”
12/11/2021

Cán bộ, giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản tham dự hội thảo khoa học “Nông nghiệp Việt Nam và Kyushu, các vấn đề và tương lai phát triển”

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ
10/09/2021

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức thành công "Hội thảo Khoa học Sinh viên" năm 2021
29/06/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức thành công "Hội thảo Khoa học Sinh viên" năm 2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận
16/04/2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận