Hội thảo trực tuyến dự án TUNASIA

Chủ đề: Giáo dục môi trường nghề cá và chiến lược phát triển vùng

Tải tệp đính kèm | Đọc online

 
Nội dung: Dự án TUNASIA đã tổ chức hội thảo trực tuyến về Giáo dục môi trường nghề cá và chiến lược phát triển vùng vào ngày 8/10/2020. Hội thảo đã thu hut hơn 150 người tham gia trên toàn cầu. Với 14 báo cáo khoa học được trình bày trực tuyến bời các nhà khoa học, các nhà giáo và doanh nhân. Các chủ đề báo cáo tập trung vào các vấn đề quản lý môi trường, nâng cao nhận thức cho sinh viên và người dân về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản. Các báo cáo viên đến từ các nước Đức, Thái Lan và Việt Nam.
 
 

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Bài viết trước

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"
Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Bài viết tiếp theo

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Bài viết liên quan

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"
26/01/2021

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản
24/11/2020

Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản

Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)
29/10/2020

Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

GIAO LƯU GIỮA BCH ĐOÀN – HỘI – ĐỘI SVTN VỚI TÂN SINH VIÊN K62 VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
20/10/2020

GIAO LƯU GIỮA BCH ĐOÀN – HỘI – ĐỘI SVTN VỚI TÂN SINH VIÊN K62 VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN