Kết quả Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2020 tại Phòng họp số 2 – Trường Đại học Nha Trang.

Tải tệp đính kèm | Đọc online

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Thị Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản.

Đại hội đã nghe cấp ủy trình bày báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2020 – 2022; kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 và thảo luận. Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật (đặc biệt là lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác đối ngoại); những hạn chế và tồn tại chủ yếu; nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đại hội đã thảo luận và thông qua các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. 

Với tinh thần dân chủ và nghiêm túc, các đại biểu đã tín nhiệm và bầu ra Chi ủy Chi bộ Viện NTTS nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 3 đồng chí: đ/c Trần Văn Phước – Bí thư Chi bộ; đ/c Phạm Quốc Hùng – Phó Bí thư Chi bộ; đ/c Vũ Trọng Đại – Chi ủy viên. Đại hội đã bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự ĐH Đảng bộ Trường.

Chi bộ Viện NTTS tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chi bộ Viện NTTS tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội chi bộ Viện NTTS nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công rực rỡ.

Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.

Bài viết trước

Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.
Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Bài viết tiếp theo

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Bài viết liên quan

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"
26/01/2021

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản
24/11/2020

Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản

Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)
29/10/2020

Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

GIAO LƯU GIỮA BCH ĐOÀN – HỘI – ĐỘI SVTN VỚI TÂN SINH VIÊN K62 VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
20/10/2020

GIAO LƯU GIỮA BCH ĐOÀN – HỘI – ĐỘI SVTN VỚI TÂN SINH VIÊN K62 VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN