Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

  • 04-10-2020
  • /
  • 512

Sáng ngày 29/9/2020, Viện NTTS tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ (GD & ĐT) Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852).

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"
  • Mã số đề tài: B2016-TSN-03
  • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Xuân Nam

Tóm tắt kết quả đạt được:

Đề tài đã thuần dưỡng, nuôi vỗ 93 cá thể tôm harlequin bố mẹ, với tỷ lệ sống 95,2%, tỷ lệ đẻ 82,4%. Tôm bố mẹ thành thục và đẻ trứng quanh năm với chu kỳ 15 - 17 ngày/lần, sức sinh sản 570 - 5.460 ấu trùng/tôm mẹ. Các tập tính sinh sản của tôm harlequin bố mẹ trong điều kiện nuôi nhốt đã được mô tả chi tiết. Đề tài cũng xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố lên kết quả ương. Theo đó, ấu trùng nên được ương với mật độ 20 - 30 con/L, sử dụng hỗn hợp động vật phù du (luân trùng, Copepoda và Artemia), làm giàu thức ăn sống với tảo hoặc DHA Protein Selco. Các thử nghiệm ương kéo dài từ 41 - 63 ngày, ấu trùng đạt tới Zoea XI, kích thước 5,2 - 5,9 mm, tỷ lệ sống từ 14,7 - 22,6%. Đề tài bước đầu đã xây dựng được dự thảo quy trình sản xuất giống tôm harlequin tới giai đoạn Zoea XI. Tuy nhiên, ấu trùng vẫn chưa thể hoàn tất biến thái chuyển sang giai đoạn con giống.

Hội đồng đã tiến hành góp ý, đánh giá và nghiệm thu đề tài. Đồng thời, đề xuất chủ nhiệm cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống loài tôm này thông qua các giải pháp về dinh dưỡng, hệ thống ương, bổ sung các nhân tố thúc đẩy sự hoàn tất biến thái ấu trùng và tìm kiếm nguồn thức ăn thay thế sao biển - vốn là nguồn thức ăn duy nhất cho tôm bố mẹ.

Một số hình ảnh về buổi tổ chức

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Kết quả Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022

Bài viết trước

Kết quả Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022
Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ

Bài viết tiếp theo

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ

Bài viết liên quan

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ
10/09/2021

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức thành công "Hội thảo Khoa học Sinh viên" năm 2021
29/06/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức thành công "Hội thảo Khoa học Sinh viên" năm 2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận
16/04/2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh
13/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh