Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

  • 27-06-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 412

Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2020, Ban Chủ nhiệm (BCN) Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành NTTS tổ chức họp phiên thứ 2 cập nhật CTĐT ngành NTTS  bậc đại học. Theo đó, BCN đã tập trung thảo luận về mục tiêu đào tạo (mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể), chuẩn đầu ra và cấu trúc nội dung CTĐT giữa các khối kiến thức.

Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

Căn cứ kết quả khảo sát, điều tra và phỏng vấn các bên liên quan từ nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, cựu sinh viên và sinh viên, CTĐT ngành NTTS dự kiến sẽ tăng cường khối kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng cho các khối kiến thức ngành và chuyên ngành, tăng thời gian thực hành, thực tập và bổ sung một số học phần mới, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành NTTS trong tình hình mới. Ngoài ra chương trình NTTS mới kỳ vọng sẽ đảm bảo tính hiện đại và khả năng liên thông giữa các ngành gần.

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Bài viết trước

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam
Cán bộ, giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản tham dự hội thảo khoa học “Nông nghiệp Việt Nam và Kyushu, các vấn đề và tương lai phát triển”

Bài viết tiếp theo

Cán bộ, giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản tham dự hội thảo khoa học “Nông nghiệp Việt Nam và Kyushu, các vấn đề và tương lai phát triển”

Bài viết liên quan

Cán bộ, giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản tham dự hội thảo khoa học “Nông nghiệp Việt Nam và Kyushu, các vấn đề và tương lai phát triển”
12/11/2021

Cán bộ, giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản tham dự hội thảo khoa học “Nông nghiệp Việt Nam và Kyushu, các vấn đề và tương lai phát triển”

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ
10/09/2021

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức thành công "Hội thảo Khoa học Sinh viên" năm 2021
29/06/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức thành công "Hội thảo Khoa học Sinh viên" năm 2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận
16/04/2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận