Sinh viên khóa 51 Khoa Nuôi trồng Thủy sản bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp

Tải tệp đính kèm | Đọc online


Từng sinh viên trình bày nội dung nghiên cứu của đề tài...

Ba mươi chín sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt này được chia làm 2 hội đồng, bảo vệ trong 2 ngày 16-17/7/2013. Các hội đồng đã làm việc nghiêm túc và đánh giá rất cao sự cố gắng của các tân kỹ sư ngành Nuôi trồng Thủy sản. Dự kiến sinh viên Khóa 51 sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào đầu tháng 8/2013.


...và trả lời các câu hỏi phản biện


Toàn thể sinh viên chụp hình lưu niệm với các thành viên của 2 hội đồng

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh

Bài viết tiếp theo

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh

Bài viết liên quan

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh
13/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang
06/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh
31/03/2021

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"
26/01/2021

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"