Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh

  • 13-04-2021
  • /
  • 353

Ngày 07/4/2021, Thầy và trò Viện NTTS đã phối hợp với Trạm Khuyến nông thành phố Cam Ranh tổ chức thành công lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy cho 40 người dân là chủ các trại sản xuất giống động vật thân mềm tới từ các xã, phường ven biển của thành phố Cam Ranh

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh

Tham gia lớp tập huấn có sinh viên Lương Qúy Long, lớp 60NTTS-1 và thạc sỹ Vũ Trọng Đại chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy Strombus canarium (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa, đơn vị chủ trì là Trường Đại học Nha Trang.

Đây là hoạt động thuộc nhiệm vụ triển khai ứng dụng kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, đồng thời cũng là hoạt động phục vụ cộng đồng kết hợp với quảng bá ngành nghề của Viện Nuôi trồng Thủy sản thực hiện trong năm học 2020 – 2021.

Đăng tin: Vũ Trọng Đại

Một số hình ảnh:
Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Bài viết trước

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang
Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ

Bài viết tiếp theo

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ

Bài viết liên quan

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ
10/09/2021

Viện Nuôi trồng thủy sản nghiên cứu đánh giá vắc xin phòng bệnh cá mú ngủ

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức thành công "Hội thảo Khoa học Sinh viên" năm 2021
29/06/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức thành công "Hội thảo Khoa học Sinh viên" năm 2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận
16/04/2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang
06/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang