Giới thiệu Viện nuôi trồng Thủy sản

Lịch sử hình thành

Viện Nuôi trồng Thủy sản, tiền thân là Khoa Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang, có lịch sử trên 60 năm hình thành và phát triển với bề dày truyền thống đáng tự hào. Các thế hệ đi trước đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, góp sức xây dựng nên Khoa/Viện Nuôi trồng Thủy sản lớn mạnh ngày nay.

Cán bộ Khoa NTTS cùng các thành viên Trường ĐH Thủy sản những năm 80\
Cán bộ Khoa NTTS cùng các thành viên Trường ĐH Thủy sản năm 1994
 
Cán bộ Khoa NTTS cùng các thành viên Trường ĐH Thủy sản năm 1995
 
Cán bộ Khoa NTTS cùng các thành viên Trường ĐH Thủy sản năm 2006
 
Cán bộ Khoa NTTS cùng các thành viên Trường ĐH Thủy sản năm 2009
 

Viện Nuôi trồng Thủy sản ngày nay

Viện Nuôi trồng Thủy sản gồm có 44 cán bộ - viên chức, trong đó hơn 95% có trình độ sau Đại học. Chức năng và Nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản gồm các bậc học: Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học. Các chuyên ngành Đào tạo và Nghiên cứu của Viện gồm Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Quản lý Môi trường và Nguồn lợi Thủy sản.

Chức năng - nhiệm vụ của Viện Nuôi trồng Thủy sản

Viện Nuôi Trồng Thủy Sản, Trường Đại Học Nha Trang là đơn vị đứng đầu về đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Nuôi Trồng Thủy Sản của cả nước. Viện được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ Đại học và sau Đại học trong các lĩnh vực Nuôi Trồng, Quản Lý Nguồn Lợi - Môi Trường và Bệnh Học Thủy Sản. Đặc biệt, Viện Nuôi Trồng Thủy Sản là đơn vị được nhà nước cho phép đào tạo bậc Tiến sỹ về các lĩnh vực chuyên sâu như Nuôi Cá Biển, Nuôi Cá Nước Ngọt, Dinh Dưỡng và Thức Ăn Trong NTTS và Bệnh Học Thủy Sản. Ngoài ra, Viện còn có khả năng giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật và quản lý ngành Nuôi trồng Thủy sản và một số lĩnh vực khác của ngành kinh tế quốc dân.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Viện Nuôi Trồng Thủy Sản đã đào tạo cho cả nước hàng nghìn kỹ sư NTTS, hàng trăm Thạc sĩ và Tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học được đào tạo tại Viện NTTS đã và đang đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển nền kinh tế biển nói chung, cũng như một số các lĩnh vực liên quan về phát triển nông thôn của đất nước. Trong số những sinh viên tốt nghiệp ra trường, cho đến nay đã có nhiều sinh viên đạt được những giải thưởng cao về nghiên cứu khoa học và đảm nhận những trọng trách quản lý trong ngành Thủy sản. Ngoài việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản đáp ứng nhu cầu xã hội, Viện Nuôi trồng Thủy sản, trường Đại học Nha Trang còn là nơi đầu tiên đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ cho các Viện Nghiên cứu và các trường Đại học trong cả nước. 

Ngoài chức năng đào tạo, Viện Nuôi Trồng Thủy Sản còn có khả năng giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản và một số các lĩnh vực có liên quan thông qua các dự án và đề tài nghiên cứu. Trong những năm gần đây, các lĩnh vực nghiên cứu mang tính chiến lược của khoa như: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống, sản xuất giống nhân tạo cá biển, nghiên cứu bệnh trên cá biển nuôi và quản lý môi trường đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu và vị thế của Viện, cũng như giải quyết nhiều vấn đề mang tính cấp thiết của thực tiễn đặt ra.

Mục tiêu đào tạo của Viện

  • Đào tạo người học đạt trình độ chuyên môn để làm việc tốt trong lĩnh vực NTTS.
  • Cung cấp kiến thức về kỹ thuật NTTS nước ngọt và các loài hải sản có giá trị kinh tế cao.
  • Trang bị phương pháp học tập và nghiên cứu để có thể tự học tập thường xuyên, để không ngừng nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực NTTS.