Họp các thành viên ASEAN-FEN tại Đại học Nha Trang

  • 18-06-2022
  • /
  • Quản trị website
  • 724
  • Hợp tác đối ngoại

Ngày 14 – 16/6/2022 Trường Đại học Nha Trang đã đón tiếp và tổ chức cuộc họp các thành viên ASEAN-FEN để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo Quốc tế Thủy sản IFS 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 5 – 7/12/2022 tại trường Đại Học Nha Trang.

Họp các thành viên ASEAN-FEN tại Đại học Nha Trang

ASEAN-FEN là viết tắt của ASEAN Fisheries Education Network – Mạng lưới Giáo dục Nghề cá ASEAN. ASEAN-FEN có sứ mệnh hỗ trợ và thúc đẩy phát triển ngành thủy sản ASEAN thông qua liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức trong khu vực. Ngoài ra, ASEAN-FEN hợp tác với các mạng lưới toàn cầu, các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu trên thế giới nhằm xây dựng năng lực hợp tác nghiên cứu và giáo dục cho ASEAN, tổ chức thường niên các Hội nghị Quốc tế ngành Thủy sản nhằm phát triển bền vững ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trong khu vực.

ASEAN-FEN bao gồm 18 trường đại học thành viên, trong đó có 9 thành viên nòng cốtUniversiti Malaysia TerengganuUniversiti Sains Malaysia; Kasetsart University, Prince of Songkla University và Rajamangala University of Science and Technology Srivijaya (Thailand);Universitas Air Langga và Universitas Brawijawa(Indonesia)Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm Tp.HCMvà 9 thành viên liên kết: Đại Học Nha Trang, Đại Học Huế; University of Philippines VisayasRoyal University of Agriculture và Prek Leap National College of Agriculture(Cambodia); University of Yangon (Myanmar); Savanakhet University (Laos); Burapha University (Thailand) và Universiti Putra Malaysia.

Các nhà Khoa học, Nghiên cứu sinh, Học viên và Sinh viên muốn biết thêm thông tin và đăng ký tham dự Hội thảo Quốc tế Thủy sản IFS 2022 vui lòng truy cập địa chỉ: https://ifs2022.ntu.edu.vn/

 

Đưa tin: Mai Như Thủy

Một số hình ảnh:
Viện Nuôi trồng Thủy sản ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long

Bài viết trước

Viện Nuôi trồng Thủy sản ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Khai giảng Lớp Đào tạo ngắn hạn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân trắng”

Tin tiếp theo

Khai giảng Lớp Đào tạo ngắn hạn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân trắng”

Bài viết liên quan

Khai giảng Lớp Đào tạo ngắn hạn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân trắng”
08/08/2022

Khai giảng Lớp Đào tạo ngắn hạn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân trắng”

Viện Nuôi trồng thủy sản ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung
02/08/2022

Viện Nuôi trồng thủy sản ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

Đội Sinh viên tình nguyện Viện Nuôi trồng Thủy sản mang “Mùa Hè Yêu Thương” đến với các em học sinh Trường Tiểu học Phước Tân A , thôn Ma Ty, xã Phước Tân, Huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận
20/07/2022

Đội Sinh viên tình nguyện Viện Nuôi trồng Thủy sản mang “Mùa Hè Yêu Thương” đến với các em học sinh Trường Tiểu học Phước Tân A , thôn Ma Ty, xã Phước Tân, Huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận

12 Doanh nghiệp Thủy sản tham gia Ngày hội Hướng nghiệp và tuyển dụng 2022 tại Viện Nuôi trồng Thủy sản – Đại học Nha Trang
04/07/2022

12 Doanh nghiệp Thủy sản tham gia Ngày hội Hướng nghiệp và tuyển dụng 2022 tại Viện Nuôi trồng Thủy sản – Đại học Nha Trang