Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị quốc tế về thủy sản lần thứ 9 – International Fisheries Symposium 2019

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị quốc tế về thủy sản lần thứ 9 – International Fisheries Symposium 2019

Họp dự án TUNASIA tại Thái Lan

Họp dự án TUNASIA tại Thái Lan

Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên

Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên