Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Kết quả Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022

Kết quả Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022

Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.

Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp

Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản

Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản

Công ty Vĩnh Thanh và Đại Học Nha Trang ký kết Bảng Ghi Nhớ nghiên cứu chế phẩm vi sinh KBM

Công ty Vĩnh Thanh và Đại Học Nha Trang ký kết Bảng Ghi Nhớ nghiên cứu chế phẩm vi sinh KBM