TT

Tên đề tài/dự án

Chủ trì

Thời gian

Cấp quản lý

1

Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá bè vẫu trong lồng trên biển Caranx ignobilis bằng thức ăn công nghiệp  tại khu vực  Nam Trung bộ

TS. Nguyễn Văn Minh

2022-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi thương phẩm ốc nhảy Strombus canariun tại Khánh Hòa.

ThS. Vũ Trọng Đại

2021-2023

Tỉnh Khánh Hòa

3

Nâng cao sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc cá khoang cổ cam Amphiprion percula

ThS. Trần Văn Dũng

2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá khế vằn Gnathanodon speciosus

TS. Ngô Văn Mạnh

2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo hầu hương Spondylus gloriosus tại Khánh Hòa

ThS. Phạm Thị Khanh

2021-2022

Trường ĐHNT

6

Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bè vẫu Caranx ignobilis tại Khánh Hòa

TS. Phạm Đức Hùng

2020-2023

Tỉnh Khánh Hòa

7

Đánh giá tác động của dinh dưỡng cá bố mẹ lên chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm Lates calcarifer trong điều kiện biến đổi khí hậu

TS. Phạm Đức Hùng

2020-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Kỹ thuật nuôi vỗ và kích thích sinh sản cá rô đầu vuông Anabas testudineus tại Khánh Hòa

TS. Nguyễn Văn Minh

2020-2021

Trường ĐHNT

9

Đánh giá đáp ứng sinh trưởng, sinh lý, miễn dịch và khả năng chống lại vi khuẩn của cá chim  Tranchinotus blochii cho ăn thức ăn có protein thủy phân cá ngừ

TS. Phạm Đức Hùng

2019-2022

NAFOSTED