Thông tin liên hệ

Trưởng bộ môn:  Thầy Phạm Quốc Hùng

Điện thoại:01653 757 898
Email: phamquochung@ntu.edu.vn
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Phụ trách Trại thực nghiệm Nuôi thủy sản nước ngọt NINH PHỤNG - NINH HÒA - KHÁNH HÒA

Ông: Đàm Bá Long

Điện thoại: 0914074784
Email: longdb@ntu.edu.vn