Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Bộ môn tại Trại sản xuất giống cá nước ngọt tại Ninh Phụng - Ninh Hòa.

Trại sản xuất giống cá nước ngọt tại Ninh Phụng -Ninh Hòa

Trại sản xuất giống cá nước ngọt tại Ninh Phụng -Ninh Hòa là một trại sản xuất giống quy mô nhỏ được bố trí và xây dựng hợp lý, trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho các hoạt động sản xuất giống và ương các loại cá nước ngọt. Trại là nơi triển khai các hoạt động:

1. Ấp nở trứng, ương nuôi ấu trùng và cá giống các loài cá nước ngọt (cá rô phi, cá rô đồng, cá chép, cá mè, cá trê, cá điêu hồng, cá trắm…)

2. Nghiên cứu công nghệ ương cá nước ngọt từ giai đoạn ấu trùng đến giai đoạn giống (hệ thống ương, kỹ thuật chăm sóc quản lý, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh,…)

3. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, các khảo nghiệm và dịch vụ liên quan đến con giống và thức ăn của các đối tượng nuôi cá nước ngọt,…

4. Là nơi sinh viên thực tập, thực hành đồ án tốt nghiệp, khách thăm quan tìm hiểu về các hoạt động sản xuất giống các đối tượng cá nước ngọt của Viện,…

Trại được phân làm các khu riêng biệt: Văn phòng, khu vực sản xuất giống cá công nghệ cao, khu ương cá, khu nuôi thương phẩm, khu thí nghiệm, ... với tổng diện tích của trại gần 10 ha với gần 20 ao nuôi. Hiện nay, trại đang được sử dụng để nuôi cá rô đồng, cá chẽm nước ngọt, cá điêu hồng, cá trê, cá chép.... .Nguồn cá giống của trại sản xuất ra được người nuôi đánh giá cao, cung cấp một số giống cá nước ngọt cho các hộ nuôi tại Nha Trang và một số tỉnh Tây Nguyên