Nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài/dự án

Chủ trì

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

1

Heat wave impacts on the seed production of Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

2018-2021

Đề tài do Quỹ Khoa học Thụy Điển (IFS) tài trợ

2

Đánh giá chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) thông qua việc cải thiện dinh dưỡng cá bố mẹ trong điều kiện biến đổi khí hậu

PGS.TS Lê Minh Hoàng

2018-2021

Đề tài NAFOSTED 106.05-2017.343

3

Nghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ trong nước thải nuôi tôm công nghiệp của  Artemia và cá rô phi

TS. Trương Thị Bích Hồng

2020-2021

Trường ĐHNT

4

Thử nghiệm xây dựng mô hình Arte-floc trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) thâm canh

ThS. Nguyễn Đình Huy

2020-2021

Trường ĐHNT

5

Đánh giá mức độ dị hình của cá giống một số loài cá biển trong các trại sản xuất tại Khánh Hòa

ThS. Hoàng Thị Thanh

2020-2021

Trường ĐHNT

 

Effect of inclusion of a specialty protein in shrimp diet on growth performance and digestibility

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

 

2021

 Tập đoàn Kemin - Chi nhánh Ấn Độ

 

6

Bước đầu thử nghiệm nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) kết hợp với hải sâm cát (Holothuria scabra Jaeger, 1833) trong ao đất tại Khánh Hòa

 

ThS Mai Như Thủy

2021-2022

Trường ĐHNT

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của Vitamin C đến chất lượng giống cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) ương nuôi ở nhiệt độ cao

 

ThS. Nguyễn Thị Thúy

2021-2022

Trường ĐHNT

8

Integrated aquaculture of sandfish (Holothuria scabra) with snubnose pompano (Trachinotus blochii) for nutrient recycling and increasing biomass production

 

ThS. Mai Như Thủy

2021-2022

 Đại học Sunshine Coast- Úc

 

Resilient Artificial Intelligence of Things (AioT) Green Energy System with Real-time Solution for Effective Aquaculture (REAS-SEA)

Hợp tác với các Trường/Viện: ĐH Tokyo, ĐH Multimedia Malaysia, Viện TT&TT Lào, ĐH Nha Trang, ĐH Bạc Liêu và HV Bưu chính Viễn thông  TPHCM

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

TS. Ngô Văn Mạnh

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh

2021-2023

ĐT ASEAN IVO (ICT Virtual Organization of ASEAN Insstitutes and NICT)

9

Nghiên cứu sử dụng Artemia nhằm xử lý chất thải và làm thức ăn bổ sung trong hệ thống nuôi tôm thâm canh bán tuần hoàn nước

ThS. Nguyễn Đình Huy

2022-2023

Bộ GD & ĐT