Nghiên cứu khoa học

Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá trong những năm vừa qua đã và đang thực hiện nhiều đề tài/dự án nghiên cứu khoa học các cấp trong nước cũng như các đề tài/dự án hợp tác với các tổ chức nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực trong nuôi trồng thủy sản

Danh mục các đề tài/dự án đang thực hiện

TT

Tên đề tài/ dự án

Chủ trì

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

1

Heat wave impacts on the seed production of Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis)

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

2018-2021

Đề tài do Quỹ Khoa học Thụy Điển (IFS) tài trợ

2

Ứng dụng chuyển giao và phát triển công nghệ sản xuất giống cá bớp (Rachycentron canadum) tại Kiên Giang

TS Nguyễn Tấn Sỹ

2017-2020

Dự án SXTN cấp tỉnh Kiên Giang

3

Đánh giá chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) thông qua việc cải thiện dinh dưỡng cá bố mẹ trong điều kiện biến đổi khí hậu

PGS.TS Lê Minh Hoàng

2018-2021

Đề tài NAFOSTED 106.05-2017.343

4

How does thermal adaptation under global warming shape the susceptibility of tropical copepods to contaminants and toxic algal blooms?

TS. Đinh Văn Khương

2016-2018

Đề tài do Quỹ Khoa học Thụy Điển (IFS) tài trợ

 

Danh mục các đề tài/dự án đã nghiệm thu

TT

Tên đề tài/ dự án

Chủ trì

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

1

Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis thông qua thời điểm thu mẫu, tiêm hormone và bảo quản lạnh

TS. Lê Minh Hoàng

2014-2017

Đề tài NAFOSTED

106-NN.02-2013.69

2

Nghiên cứu quy trình nuôi thu sinh khối loài trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri)

ThS. Trương Thị Bích Hồng

2013-2015

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

B2013.13.05

3

Nghiên cứu một số đặc tính lý, hóa học và bảo quản tinh trùng cá mú cọp (Mycteroperca tigris Valenciennes, 1833) tại Việt Nam

TS. Lê Minh Hoàng

2012-2015

Đề tài do Quỹ Khoa học Thụy Điển (IFS) tài trợ

4

Khảo nghiệm thức ăn Sea master dùng nuôi cá Chẽm và cá Mú thương phẩm

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

2013 – 2013

Công ty Thăng Long

5

Nghiên cứu một số đặc tính và bảo quản tinh trùng của cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis)

TS. Lê Minh Hoàng

2011-2013

Đề tài NAFOSTED

106.08-2011.55

6

Thuần hóa, lưu giữ và nuôi sinh khối tảo xoắn Spirulina platensistrong môi trường nước mặn phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng phù hợp với điều kiện Việt Nam

ThS. Trần Thị Lê Trang

2011 - 2012

Trường Đại học Nha Trang

7

Thử nghiệm nuôi thu sinh khối và thu trứng bào xác Artemia trong ao đất ở khu ruộng muối Cam Ranh, Khánh Hòa

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

2007 - 2008

Bộ

GD & ĐT

8

Nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng sinh khối Artemia nuôi trong ao đất tại Khánh Hòa

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

2010 - 2011

Bộ

GD & ĐT